Stil Kontormøbler holder til i Fagernes 4, tidl. Peter M Kolderup/Til Bords bygg ved Biskopshavn Kirke i Breiviken. Veibeskrivelse til kontorstol kontormøbler

Hos Stil kontormøbler kan du kjøpe alt fra en enkelt stol til komplette innredningsløsninger/miljøer for kontor, konferanse, kantine og arkiv. Vi legger spesielt stor vekt på å tilby ergonomisk tilpassede arbeidsplasser som er varige i den forstand at de beholder sin funksjon og styrke i mange år.kontorstol Bergen, kontormøbler Bergen, skrivebord Bergen, håg kontorstol

Vi kan utarbeide planløsninger med kostnadsoverslag og er behjelpelig med farve og materialvalg. Kontorstol Bergen, kontorstoler og kontormøbler både ERO HÅG kontorstol Bergen, ergonomi kontormøbler, ergonomisk.